HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego

Kierownik Zakładu

Sobczyk Jacek Eugeniusz

dr hab. inż. Sobczyk Jacek Eugeniusz, profesor instytutu
Pokój: 419
Telefon: (+48)12 617-16-54
E-mail: jsobczyk@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego oferuje kompleksowy zakres badań od geologii, poprzez studia wykonalności w zakresie wydobywania kopalin i gospodarki surowcami mineralnymi, po analizy rynków węgla kamiennego.

W zakresie geologii prowadzone są prace badawcze, projektowe i dokumentacyjne w obszarze prognozowania, poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin, szacowania zasobów oraz podstaw prawnych racjonalnej gospodarki złożami i ich ochrony.

W zakresie pozyskiwania surowców mineralnych realizowane są projekty koncepcyjne i studia wykonalności w zakresie: dokumentowania i wydobywania kopalin (cyfrowe modele geologiczne, harmonogramowanie produkcji oparte na tych modelach), ekonomicznej oceny inwestycji górniczych, a także wszelkie aspekty związane z likwidacją zakładów górniczych.

W Zakładzie prowadzone są analizy gospodarki szerokiej gamy surowców mineralnych, co stanowi bazę dla wyznaczania kierunków polityki surowcowej Polski i Unii Europejskiej.

Bardzo istotną klamrę działalności Zakładu stanowią badania rynku paliwowo-energetycznego. W tym obszarze prowadzone są analizy krajowego i międzynarodowych rynków węgla kamiennego (producenci, eksporterzy, importerzy, ceny, jakość, transport).

W Zakładzie prowadzone są również liczne projekty zlecane przez administrację rządową oraz badania wykonywane w ramach projektów naukowych krajowych i zagranicznych.

Zakres kompetencji pracowników Zakładu daje nam możliwość skierowania do przemysłu szerokiej oferty m.in. na wykonywanie analiz i raportów niezbędnych do przeprowadzania procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw górniczych (Mineral Expert’s Report), czy transakcji kupna-sprzedaż zakładów górniczych (due diligence techniczne i środowiskowe).

Zakład prowadzi odpowiedzialną politykę kadrową polegającą na sukcesji naukowej, gdzie doświadczenie i umiejętności przekazywane są młodym pracownikom naukowo-badawczym.

Pracownie

Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego tworzą cztery pracownie: