HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Gospodarki Zasobami Mineralnymi

Kierownik Zakładu

Sobczyk Jacek Eugeniusz

dr hab. inż. Sobczyk Jacek Eugeniusz, profesor instytutu
Pokój: 419
Telefon: (+48)12 617-16-54
E-mail: jsobczyk@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Gospodarki Zasobami Mineralnymi prowadzi szeroki zakres prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz usług badawczych dla otoczenia gospodarczego w zakresie szeroko rozumianych obszarów geologii gospodarczej, gospodarki surowcami i polityki surowcowej oraz pozyskiwania surowców mineralnych.

W zakresie geologii gospodarczej zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Prognozowanie, poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin,
 • Szacowanie i klasyfikacja zasobów złóż oraz ich ocena geologiczno-gospodarcza,
 • Kartografia geologiczno-gospodarcza i geośrodowiskowa,
 • Zasady i podstawy prawne racjonalnej gospodarki złożami oraz ich waloryzacji i ochrony.

W zakresie gospodarki surowcami i polityki surowcowej zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Gospodarka surowcami mineralnymi w kraju i na świecie – analiza rynków surowcowych, bilansowanie gospodarki surowcami, prognozowanie rozwoju krajowej gospodarki surowcami mineralnymi,
 • Polityki i strategie surowcowe Polski i Unii Europejskiej,
 • Metody wyceny złóż kopalin,
 • Ekonomiczne, formalno-prawne, techniczne, technologiczne i środowiskowe uwarunkowania pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych, wtórnych i odpadowych,
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko zakładów górniczych i innych obiektów przemysłu surowców mineralnych,
 • Źródła, charakterystyka mineralogiczno-technologiczna oraz możliwości użytkowania surowców skalnych oraz mineralnych surowców odpadowych i towarzyszących.

W zakresie pozyskiwania surowców mineralnych zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Metody oceny i wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie (w tym ich efektywności ekonomicznej),
 • Ocena zasobów węgla kamiennego wg polskich standardów klasyfikacji zasobów oraz międzynarodowych standardów kodeksu JORC,
 • Ocena uciążliwości warunków geologicznych i górniczych w kopalniach podziemnych,
 • Ocena wpływu parametrów geologiczno-górniczych i jakościowych kopalin na efektywność ekonomiczną zakładów górniczych oraz ryzyko działalności górniczej,
 • Ocena pracy maszyn i urządzeń energomechanicznych na bazie danych pochodzących z aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki kopalń,
 • Techniczno-ekonomiczna ocena nowych rozwiązań technologicznych eksploatacji złóż,
 • Techniczno-ekonomiczna ocena efektywności nowych rozwiązań technologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • Narzędzia informatyczne wspierające podejmowanie decyzji w zakresie modelowania cyfrowego złóż i harmonogramowania produkcji.

 

Pracownie

Zakład Gospodarki Zasobami Mineralnymi tworzą trzy pracownie: