HR Excellence in research

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2019 roku

Kwartał II

  • 4 kwietnia – Dr hab. inż. Michał Kopacz – Możliwości wykorzystania kopuł do prognozowania cen surowców mineralnych
  • 18 kwietnia – Dr hab. inż. Radosław Tarkowski – Badania geologiczne i mineralogiczne francuskiego przyrodnika Jean-Ettiene Guettarda w Rzeczpospolitej (1760-1762)

Kwartał I

  • 17 stycznia – Dr Marzena Smol – Oceny ekologiczne metod produkcji i odzysku fosforu z odpadów
  • 31 stycznia – Mgr inż. Piotr Kunecki – Zastosowanie surowców glinokrzemianowych jako sorbentów w procesach usuwania rtęci ze spalin
  • 14 lutego – Dr inż. Piotr Olczak – Ekonomiczne aspekty zaangażowania kopalni węgla kamiennego na rynku DSR
  •  28 lutego – Mgr Agnieszka Nowaczek – Ekoinnowacje społeczne – dobre przykłady w województwie małopolskim
  • 7 marca – Mgr inż. Jarosław Kulpa – Zastosowanie cyfrowego modelu złoża przy ocenie parametrów ilościowych i jakościowych węgla kamiennego w warunkach GZW
  • 14 marca – Mgr inż. Dorota Czarna–Juszkiewicz – Charakterystyka odpadu po pirolizie opon oraz analiza jego potencjalnego wykorzystania
  • 21 marca – Mgr inż. Leszek Malinowski – Wykorzystanie danych z trójwymiarowego modelu złoża w harmonogramowaniu produkcji w aspekcie minimalizacji ilości odpadów wydobywczych