HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2021
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2021 roku

Kwartał II

  • 15 kwietnia – Mgr inż. Sylwester Kaczmarzewski – „Analiza możliwości zastosowania i optymalizacja doboru instalacji OZE w przedsiębiorstwie przemysłowym”
  • 22 kwietnia – Mgr inż. Leszek Malinowski – „Dynamiczna ocena wystarczalności zasobów jako element efektywnego zarządzania złożem”
  • 29 kwietnia – Mgr inż. Jarosław Kulpa – „Metodyka oceny atrakcyjności zasobów dla potrzeb kwalifikacji ryzyka ich eksploatacji”
  • 6 maja – Dr Joanna Pszonka – „Zasady funkcjonowania analizy uwolnienia minerałów (MLA) oraz jej wybrane możliwości zastosowania”
  • 13 maja – Dr inż. Alicja Kot- Niewiadomska – „ENGIE Project – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering” (Projekt Engie – zachęcenie dziewcząt do studiowania Nauk o Ziemi i pokrewnych nauk inżynieryjnych)
  • 20 maja – Ph.D., Eng. Juris Burlakovs – „Advanced studies of inert landfill fine fraction mass – hunting for values from waste”, kandydat do programu PASIFIC.Podstawowe informacje na temat programu PASIFC
  • 27 maja – Mgr inż. Rafała Czapaja – Metoda prognozowania krótkoterminowego zapotrzebowania na moc z wykorzystaniem Ważonych Współczynników Funkcji Autokorelacji Cząstkowej
  • 10 czerwca – Dr inż. Emil Hanc – „Badanie funkcjonalnych materiałów elektrodowych i elektrolitowych dla baterii ze stałym elektrolitem”
  • 17 czerwca –  Dr hab. Beata Kępińska, dr inż. Maciek Miecznik,  mgr Aleksandra Kasztelewicz – „Fundusze ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych – propozycje dla Polski i innych krajów, opinie przedsiębiorców (Projekt Georisk)”