HR Excellence in research

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2018 roku

Kwartał I

  • 11 stycznia – mgr inż. Justyna Auguścik – Opis struktury zmienności w ujęciu statystycznym i geostatystycznym arsenu na przykładzie wybranego złoża Cu-Ag LGOM
  • 18 stycznia – dr inż. Leszek Lankof – Klasyfikacja polskich złóż soli kamiennej w aspekcie magazynowania i składowania substancji
  • 8 lutego – mgr inż. Katarzyna Guzik – Wykształcenie litologiczne i charakterystyka petrograficzna blocznych wapieni dewońskich ze złoża Szewce
  • 22 lutego – mgr inż. Piotr Kunecki – Zastosowanie surowców glinokrzemianowych w procesach usuwania rtęci ze spalin
  • 1 marca – mgr Agnieszka Nowaczek – Spin usługi doradcze dla MSP w obszarze recykling
  • 22 marca – dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska – Projekt MINLAND – Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym