HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2020 roku

Kwartał I

  • 16 stycznia– Dr Marzena Smol – Inwentaryzacja odpadów ze spalania komunalnych osadów ściekowych w Polsce w kontekście możliwości odzysku surowców biogenicznych
  • 23 stycznia– Mgr Dominika Szołdrowska – Wykorzystanie odpadów do produkcji nawozów – przegląd możliwości
  • 6 lutego– Dr hab. Beata Kępińska – Fundusz ubezpieczenia ryzyka w projektach geotermalnych – propozycje projektu GEORISK (H2020)
  • 20 lutego– Dr Justyna Auguścik – Zróżnicowanie zawartości rtęci w węglu kamiennym
  • 27 lutego– Mgr Natalia Generowicz – Środowiskowe uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • 5 marca– Dr Joanna Pszonka – Petrologiczne cechy podmorskich spływów grawitacyjnych w aspekcie procesów depozycyjnych
  • 12 marca– Mgr Monika Pepłowska – Analiza wpływu górnictwa węglowego na kształtowanie się PKB z wykorzystaniem przepływów międzygałęziowych
  • 19 marca– Dr Dominik Kryzia – Wielowymiarowa analiza technologii OZE w aspekcie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju