HR Excellence in research

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2019 roku

Kwartał IV

 • 3 października– Dr inż. Michał Preisner – Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych
 • 31 października– Dr Olga Janikowska – Demokracja deliberatywna jako katalizator rozwoju   polityki surowcowej i gospodarki o obiegu zamkniętym
 • 21 listopada– Dr inż. Dominik Kryzia – Monte Carlo w praktyce
 • 28 listopada– Dr inż. Justyna Auguścik – Wpływ modelu teoretycznego na oszacowania zasobności miedzi i prognozę błędu estymacji
 • 19 grudnia– Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz – Europejska koncepcja edukacyjna w zakresie ochrony środowiska oraz klimatu w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju trans-granicznego – założenia projektu Erasmus+

 

Kwartał III

Przerwa wakacyjna.

 

 

Kwartał II

 • 4 kwietnia – Dr hab. inż. Michał Kopacz – Możliwości wykorzystania kopuł do prognozowania cen surowców mineralnych
 • 18 kwietnia – Dr hab. inż. Radosław Tarkowski – Badania geologiczne i mineralogiczne francuskiego przyrodnika Jean-Ettiene Guettarda w Rzeczpospolitej (1760-1762)
 • 15 maja – Prof. Athanasios Dagoumas – New challenges in power markets modelling
 • 23 maja – Dr Marzena Smol – Możliwości wykorzystania odpadów jako źródło surowców krytycznych w sektorze nawozowym na przykładzie fosforu
 • 30 maja – Dr Dariusz Włóka – Indukowana biodegradacja wybranych zanieczyszczeń organicznych w uprawach roślin energetycznych
 • 13 czerwca – Mgr inż. Dorota Czarna-Juszkiewicz – Popiół lotny jako substrat w syntezach mikro/mezoporowatych materiałów glinokrzemianowych oraz ich zastosowanie w sektorze energetycznym

Kwartał I

 • 17 stycznia – Dr Marzena Smol – Oceny ekologiczne metod produkcji i odzysku fosforu z odpadów
 • 31 stycznia – Mgr inż. Piotr Kunecki – Zastosowanie surowców glinokrzemianowych jako sorbentów w procesach usuwania rtęci ze spalin
 • 14 lutego – Dr inż. Piotr Olczak – Ekonomiczne aspekty zaangażowania kopalni węgla kamiennego na rynku DSR
 •  28 lutego – Mgr Agnieszka Nowaczek – Ekoinnowacje społeczne – dobre przykłady w województwie małopolskim
 • 7 marca – Mgr inż. Jarosław Kulpa – Zastosowanie cyfrowego modelu złoża przy ocenie parametrów ilościowych i jakościowych węgla kamiennego w warunkach GZW
 • 14 marca – Mgr inż. Dorota Czarna–Juszkiewicz – Charakterystyka odpadu po pirolizie opon oraz analiza jego potencjalnego wykorzystania
 • 21 marca – Mgr inż. Leszek Malinowski – Wykorzystanie danych z trójwymiarowego modelu złoża w harmonogramowaniu produkcji w aspekcie minimalizacji ilości odpadów wydobywczych