HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2022
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2022 roku

Kwartał I

  • 13 stycznia – Mgr inż. Dominika Bandoła – „Analiza numeryczna i eksperymentalna zjawisk przepływu ciepła w mózgu noworodka podczas terapii hipotermicznej”.
  • 20 stycznia – Dr inż. Artur Dyczko – „System zarządzania ciągiem produkcyjnym w nowoczesnym koncernie węglowo-koksowym oparty na popycie i jakości eksploatowanego surowca w aspekcie budowy architektury zorientowanej na usługi SOA”.
  • 27 stycznia Mgr inż. Kamila Michałek – „Analiza parametrów pracy grzejników płytowych różnego typu”.
  • 3 luty – Dr inż. Tomasz Mirowski – „Znaczenie biopaliw stałych w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego w Polsce w perspektywie do 2035 roku”.
  • 17 marca – Dr Joanna Pszonka – „Facje i proweniencja podmorskich spływów grawitacyjnych z fragmentami uwęglonych roślin lądowych na przykładzie warstw cergowskich (oligocen, Karpaty Zewnętrzne)”.