HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

Kierownik Zakładu

Bujakowski Wiesław

dr hab. inż. Bujakowski Wiesław, profesor instytutu
Pokój: 103
Telefon: (+48)12 617-16-30
Tel. kom.: (+48) 696-494-629
E-mail: w.bujakowski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii prowadzi szeroki zakres prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz usług badawczych dla otoczenia gospodarczego w zakresie szeroko rozumianych obszarów dotyczących odnawialnych źródeł energii, w szczególności ciepła Ziemi, w tym ich źródeł, kierunków i optymalizacji wykorzystania, a także ekonomiki wykorzystania OZE.

Zajmujemy się obecnie w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

  • Rozpoznanie i zagospodarowanie wód geotermalnych, w szczególności w aspekcie:
    • Racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej,
    • Wykorzystania walorów balneologicznych i leczniczych związanych z różnym składem mineralnym i składnikami swoistymi wód geotermalnych,
    • Wpływu na środowisko naturalne,
  • Optymalizacja wykorzystania energii geotermalnej w tzw. hybrydowych (wielopaliwowych) systemach ciepłowniczych, z charakterystyką źródła energii oraz odbiorcy,
  • Ocena warunków hydrogeologicznych zbiorników wód podziemnych zalegających w płytkich horyzontach wodonośnych w aspekcie potencjału wodnego (wody pitnej) oraz energetycznego wykorzystującego sprężarkowe pompy ciepła,
  • Ocena potencjału energetycznego wód powierzchniowych i optymalizacja jego zagospodarowania z wykorzystaniem pomp ciepła małych i dużych mocy.

Pracownie

Zakład Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii tworzy jedna pracownia: