HR Excellence in research

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Kierownik

Rydzewska Emilia

mgr Rydzewska Emilia, samodzielny referent
Pokój: 221
Telefon: (+48 12) 617-16-43
E-mal: emiliar@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN powołano w 1990 roku i od tego czasu wydajemy głównie prace przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu, m.in. monografie, podręczniki, wydawnictwa seryjne, materiały konferencyjne i pokonferencyjne.

Wydajemy również własne czasopisma naukowe znajdujące się na listach ministerialnych. Artykuły z czasopism publikowanych przez Wydawnictwo dostępne są do pobrania bezpłatnie w otwartym repozytorium na stronie internetowej IGSMiE PAN.

Pracownicy

Działalność wydawnicza

Opracowujemy i przygotowujemy do druku specjalistyczne teksty z różnych dziedzin nauki, a zwłaszcza matematyczno-fizyczno-przyrodnicze, techniczne, prawnicze i ekonomiczne.

Stanowimy zgrany zespół redaktorski z wieloletnim doświadczeniem. Działamy zgodnie z zasadami tradycyjnego edytorstwa, łącząc je z nowoczesnymi technikami wydawniczymi. Pracujemy szybko, sprawnie i fachowo.

Zakres naszych usług

  • opracowanie edytorskie (adiustacja, redakcja i korekty), projekt graficzny książki i okładki, przygotowanie techniczne publikacji,
  • łamanie tekstu i tabel w programie Adobe InDesign CS6,
  • obróbkę graficzną fotografii, ilustracji, wykresów itp.,
  • przygotowanie materiałów dla drukarni,
  • współpracę z drukarnią w trakcie przygotowania publikacji,
  • druk i oprawę książki, przy czym zakres wykonywanych prac jest ustalany indywidualnie, zgodnie z życzeniami i potrzebami Klienta.

Negocjacji podlegają również ceny.

Formaty grafiki i tekstów

Przyjmujemy wszystkie formaty grafiki i tekstów, które mogą być konwertowane przez programy:

  • Adobe InDesign CS6,
  • Corel 16,
  • MS Word.

Kontakt do Wydawnictwa

ul. J. Wybickiego 7A
31-261 Kraków
tel. +48 12 617 16 43, 617 16 47
e-mail: danwro@min-pan.krakow.pl
e-mail: emiliar@min-pan.krakow.pl
e-mail: barbaras@min-pan.krakow.pl
e-mail: beata_s@min-pan.krakow.pl