HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Kariera

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie górnictwa i geologii w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie zagadnień dot. problematyki gospodarki w obiegu zamkniętym w Pracowni Badań Strategicznych

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie mineralogii, geologii, geochemii, gospodarki odpadami i inżynierii środowiska w Pracowni Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie zagadnień dot. problematyki geotermalnej w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii