HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Kariera

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie modelowania złóż, harmonogramowania produkcji w zakładach górniczych w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych

 Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie badań sejsmicznych w Pracowni Geodynamiki i Inżynierii Środowiska

 Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie inżynierii środowiska i ekonomii w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych