HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Kariera

 Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w Pracowni Polityki Surowcowej [PL]

 Competiton for the position of Assistant Professor in the filed of mineral resources management in the Division of Mineral Policy [EN]

 Konkurs na stanowisko w zakresie adiunkta inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych [PL]

 Competiton for the position of Assistant Professor in the filed of environmental engineering, mining, energy in the Division of Mineral Resources Acquisition [EN]

 Konkurs na stanowisko profesora instytutu w zakresie energii geotermalnej w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii ( Filia w Bańskiej Niżnej) [PL]

 Competiton for the position of  Institute’s Professor in the area of geothermal energy in the Renewable Energy Sources Division (Branch in Bańska Niżna)  [EN]