HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Zamówienia publiczne i przetargi

 Ogłoszenie o zamówieniu Organizacji i obsługi podczas trwania w Rytrze Kongresu Surowcowego składającego się z XXVIII Konferencji z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” oraz V Konferencji z cyklu „Złoża kopalin – Aktualne problemy prac poszukiwawczych badawczych i dokumentacyjnych”

 Odpowiedz na pytanie z dnia 29.08.2018 dot. Organizacji i obsługi podczas trwania w Rytrze Kongresu Surowcowego

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty