HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Zamówienia publiczne i przetargi

 Przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy nowi i polizingowy oraz na oprogramowanie (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 2 do SIWZ Oswiadczenie wykonawcy (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 3 do SIWZ Oswiadczenie wykonawcy (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 4 do SIWZ Oswiadczenie wykonawcy (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz oferty (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert (znak sprawy: AO-271-6/19)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: AO-271-6/19)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania konferencji (znak sprawy: AF-2/19-3/2019)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: AF-2/19-3/2019)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania konferencji (znak sprawy: AF-2/19-2/2019)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: AF-2/19-2/2019)