HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Zamówienia publiczne i przetargi

 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego (znak sprawy AO-271-19/2018)

 Zawiadomienie o wybrorze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy:AO-271-19/18)