HR Excellence in research

Instytut

Zamówienia publiczne i przetargi

 Ogłoszenie o zamówieniu (znak sprawy AO-271-11-19)_pdf

 SIWZ (znak sprawy AO-271-11-19)_pdf

 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (znak sprawy AO-271-11-19)_pdf

 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz oferty (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy (znak sprawy AO-271-11-19)_pdf

 Załącznik nr 1 do umowy (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula informacyjna (znak sprawy AO-271-11-19)_pdf

 Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz osób (znak sprawy AO-271-11-19)_doc

 Rysunki (znak sprawy AO-271-11-19)