HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Zamówienia publiczne i przetargi

 Przetarg nieograniczony dot. dostawy trzech przełączników sieci komputerowej AO-271-1/19

 Załącznik nr 1 do SIWZ AO-271-1/19

 Załącznik nr 2 do SIWZ AO-271-1/19

 Załącznik nr 3 do SIWZ AO-271-1/19

 Załącznik nr 4 do SIWZ AO-271-1/19

 Załącznik nr 5 do SIWZ AO-271-1/19

 Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert (znak sprawy AO-271-1/2019)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy AO-271-1/2019)