HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Zamówienia publiczne i przetargi

 Zapytanie ofertowe dotyczące: usługa migracji danych i usług z serwerów usługowych

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi migracji danych i usług z serwerów usługowych