HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Nasza Misja

Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym, realizowanych pod hasłem:

Surowce i energia dla społeczeństwa

poprzez racjonalnie zaprogramowane i wzajemnie powiązane działania w sferze naukowo‑badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej w obszarach:

Źródła

Źródła

Technologie

Technologie

Ekonomia

Ekonomia

Rynek

Rynek

Środowisko

Środowisko

w trójkącie naukowym:

Badania

Badania

Innowacje

Innowacje

Edukacja

Edukacja

Sposoby realizacji Misji Instytutu:

 • rozwój nowych obszarów badawczych,
 • rozwój naukowy pracowników Instytutu,
 • upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych,
 • intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
 • rozwój współpracy z podmiotami krajowymi,
 • popularyzacja problematyki surowcowej i energetycznej,
 • rozwój bazy majątkowej Instytutu.

Cele, do których dążymy i działania, które realizujemy:

 • rozpoznawalność marki Instytutu w środowisku naukowym i w społeczeństwie poprzez:
  • osiągnięcie pozycji uznanego ośrodka naukowego, kształtującego interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z gospodarowaniem surowcami mineralnymi i energią,
  • osiągnięcie pozycji kluczowego doradcy dla organów administracji centralnej, jednostek samorządowych i przemysłu,
 • utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, a docelowo uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie,
 • otwarcie studiów podyplomowych, a docelowo studiów doktoranckich w specjalnościach gospodarka surowcami mineralnymi, geologia gospodarcza i/lub ekonomika górnictwa,
 • ciągła poprawa pozycji Instytutu w krajowej i międzynarodowej przestrzeni badawczej poprzez rosnący udział w realizowanych projektach badawczych obejmująca:
  • rozwój współpracy z innymi instytutami PAN, wybranymi instytutami branżowymi oraz uczelniami,
  • prowadzenie systematycznych, corocznych badań oraz rozwój baz danych dotyczących zróżnicowanych aspektów gospodarowania surowcami mineralnymi w Polsce i na świecie.