HR Excellence in research

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Obecnie Instytut jest istotnym podmiotem, współkształtującym postęp naukowy i badawczy w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią w kraju i za granicą. Przemawiają za tym również następujące fakty:

  • nasza jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska przyznane decyzją nr BCK-VI-U-254/2012 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 24 września 2012 roku,
  • zgodnie z ostatnią (2017 r.) oceną parametryczną jednostek naukowych Instytut otrzymał kategorię „A”,
  • w lipcu 2017 r. otrzymaliśmy prawo używania prestiżowego logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”.

Badania wykonywane w Instytucie charakteryzuje interdyscyplinarność i kompleksowy charakter. Są one prowadzone w pełnym cyklu, od badań podstawowych do aplikacji. W profil naukowy Instytutu wpisują się następujące obszary badawcze:

W Instytucie funkcjonują również trzy laboratoria:

Szczegółowe informacje o warunkach i trybie uzyskania stopnia naukowego doktora w IGSMiE PAN zawiera dołączone poniżej zarządzenie dyrektora Instytutu:

 Tryb i warunki uzyskiwania stopnia naukowego doktora w IGSMiE PAN