HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Postępowania doktorskie (od 01.10.2019)

 Informacja o trybie przeprowadzenia postępowania doktorskiego obowiązująca od 1 października 2019 r. 

Dokumenty

 Wzór wniosku o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej

Aktualne postępowania doktorskie

Mgr inż. Rafał Czapaj - "Prognozowanie krótkoterminowego zapotrzebowania na moc elektryczną metodą ważonych współczynników funkcji autokorelacji cząstkowej." Pobierz

Zakończone postępowania doktorskie

Mgr inż. Piotr Kunecki - „Badania procesów usuwania rtęci ze spalin z wykorzystaniem glinokrzemianowych sorbentów otrzymywanych z popiołów lotnych” Pobierz