HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Piotr Kunecki

Rozprawa doktorska 

 „Badania procesów usuwania rtęci ze spalin z wykorzystaniem glinokrzemianowych sorbentów otrzymywanych z popiołów lotnych”

 Streszczenie rozprawy doktorskiej [PL]

 Streszczenie rozprawy doktorskiej [EN]

 Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej oraz o miejscu złożeniu rozprawy doktorskiej

Recenzje rozprawy doktorskiej 

 prof.dr hab.inż. Maciej Manecki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 prof.dr hab.inż. Marian Jacek Łączny, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

 dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki