HR Excellence in research

Działalność naukowa

HRS4R – EURAXESS

       

W ramach promowania doskonałości w nauce, zdecydowaliśmy się wdrożyć wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksu postępowania, przy rekrutacji pracowników naukowych.

Powyższe narzędzia wskazują ogólne zasady i wymagania określające role, obowiązki i uprawnienia naukowców oraz ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania w zakresie rekrutacji naukowców.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN uznaje, że zasady oraz zalecenia Karty i Kodeksu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia naukowcom atrakcyjnego i przyjaznego środowiska pracy, aby utrzymać jak najwyższą jakość pracy naukowej. W rezultacie plan działania został opracowany, dostosowując politykę HR naszej organizacji z ogólnymi normami europejskimi wyznaczonymi przez KE. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań oraz ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Poprzez realizację Karty i Kodeksu Instytut pragnie wspierać współpracę międzynarodową oraz przyczynić się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku dla europejskiej nauki.

W dniu 13.07.2017 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN otrzymał prawo używania prestiżowego logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”

 Decyzja Komisji Europejskiej

Dokumenty:

 Deklaracja poparcia Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 Wewnętrzna analiza i plan działania na lata 2016-2018

 Zarządzenie Dyrektora Instytutu w sprawie powołania Komisji ds. opracowania, wdrożenia i monitoringu realizacji Strategii HRS4R w IGSMiE PAN

 Strategia HRS4R i Plan działania na lata 2019-2022 

 Lista kontrolna OTM-R

 Europejska Karta Naukowca – Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Informacje dotyczące HRS4R