HR Excellence in research

Działalność naukowa

HRS4R – EURAXESS

       

W ramach promowania doskonałości w nauce, zdecydowaliśmy się wdrożyć wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksu postępowania, przy rekrutacji pracowników naukowych.

Powyższe narzędzia wskazują ogólne zasady i wymagania określające role, obowiązki i uprawnienia naukowców oraz ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania w zakresie rekrutacji naukowców.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN uznaje, że zasady oraz zalecenia Karty i Kodeksu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia naukowcom atrakcyjnego i przyjaznego środowiska pracy, aby utrzymać jak najwyższą jakość pracy naukowej. W rezultacie plan działania został opracowany, dostosowując politykę HR naszej organizacji z ogólnymi normami europejskimi wyznaczonymi przez KE. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań oraz ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Poprzez realizację Karty i Kodeksu Instytut pragnie wspierać współpracę międzynarodową oraz przyczynić się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku dla europejskiej nauki.

W dniu 13.07.2017 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN otrzymał prawo używania prestiżowego logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”

 Decyzja Komisji Europejskiej

 

Dokumenty:

 Europejska Karta Naukowca – Kodeks Postępowania Przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

 Deklaracja poparcia Karty i kodeksu

 Wewnętrzna analiza i plan działania

Informacje dotyczące HRS4R