HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk powstał w 1979 roku. Pracuje w ramach IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, integrując uczonych zajmujących się kompleksową gospodarką surowcami mineralnymi, podejmujących w tym celu interdyscyplinarną działalność obejmującą nauki geologiczne, górnictwo, przeróbkę kopalin i ekonomikę.

W skład Komitetu naukowego wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Grupując wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego, oddziałując na zrównoważony rozwój gospodarki surowcami mineralnymi.

Skład

Skład Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w kadencji 2020-2023:

 • dr hab. inż. Ireneusz BAIC – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • dr hab. inż. Dariusz FOSZCZ – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta FRĄCKOWIAK – Członek rzeczywisty PAN, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof GALOS – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • dr hab. inż. Lidia GAWLIK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • dr hab. inż. Stefan GÓRALCZYK – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Wiesław KOZIOŁ – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • dr hab. inż. Mariusz KRZAK – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan KUDEŁKO – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • dr hab. Joanna KULCZYCKA – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • prof. dr hab. Aleksander LIPIŃSKI – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa
 • dr hab. inż. Andrzej ŁUSZCZKIEWICZ – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. dr hab. Stanisław MIKULSKI – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • dr hab. inż. Rafał MORGA – Politechnika Śląska, Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY – Członek korespondent PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • dr hab. inż. Wojciech NAWORYTA – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • mgr Maciej NOWAKOWSKI – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warszawa
 • dr hab. inż. Tadeusz OLKUSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • mgr inż. Janusz OLSZOWSKI – Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, Katowice
 • dr hab. Krystian PERA – Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol PROBIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
 • dr hab. inż. Eugeniusz Jacek SOBCZYK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • mec. Jan STEFANOWICZ – Kancelaria Juris, Warszawa
 • prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • mgr Rafał SZKOP – Związek Pracodawców Polska Miedź, Lubin
 • mgr Arkadiusz SZPAKOWSKI – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Legnica
 • prof. dr hab. inż. Barbara TORA – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wacław TRUTWIN – Członek rzeczywisty PAN, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
 • mgr inż. Jarosław TWARDOWSKI – KGHM Polska Miedź SA, Lubin
 • prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • mgr inż. Artur WIDŁAK– Polski Związek Producentów Kruszyw, Kielce
 • prof. dr hab. inż. Herbert WIRTH – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 • mgr inż. Piotr WOJTACHA – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • dr hab. inż. Justyna WOŹNIAK– Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • mgr Krzysztof  ŻARNOTAL – SYNTHOS S.A., Oświęcim

Prezydium

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
  tel. 0-12/617-16-09
  fax 0-12/632-35-24
  e-mail: mokrzy@min-pan.krakow.pl

Honorowy przewodniczący:

 • Prof. dr hab. inż. Marek Nieć – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Zastępcy przewodniczącego:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof GALOS – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Członkowie:

 • Dr hab. inż. Lidia GAWLIK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 • Prof. dr hab. inż. Jan KUDEŁKO – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Sekretarz:

 • Dr hab. inż. Lidia GAWLIK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
  tel. 0-12/617-16-04
  fax 0-12/632-35-24
  e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl

Zakres działania

Ramowy plan pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN:

 • Analizy i oceny naukowych podstaw gospodarki surowcami mineralnymi:
  • gospodarka surowcami mineralnymi w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
  • uwarunkowania prawne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce, w szczególności w warunkach globalizacji rynków surowców mineralnych, paliw i energii,
  • bezpieczeństwo surowcowe Polski w warunkach otwartego rynku i zagrożenia deficytem surowców,
  • polityka surowcowa i energetyczna Polski w ramach Unii Europejskiej,
  • ekologiczny cykl życia surowców mineralnych,
  • uwarunkowania technologiczne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • wspieranie popularyzacji wiedzy o gospodarce surowcami mineralnymi,
 • Opracowywanie ekspertyz,
 • Współpraca z innymi komitetami PAN i Komisjami przy Ministrze Środowiska,
 • Działalność wydawnicza:
  • kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi,
  • publikacje tematyczne,
 • Współorganizowanie konferencji:
  • Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej,
  • Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi.

Sprawozdania, protokoły

2021
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 Plenarne posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi – 1.07.2021 r. – prezentacja H. Wirth

 Plenarne posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi – 1.07.2021 r. – prezentacja K. Galos

 Plenarne posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi – 1.07.2021 r. – protokół