HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Polityki i Badań Strategicznych

Kierownik Zakładu

Kamiński Jacek

prof. dr hab. inż. Kamiński Jacek,
Pokój: 209
Telefon: (+48)12 617-16-64
Tel. kom.: (+48) 606-757-839
E-mail: kaminski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Polityki i Badań Strategicznych oferuje szeroki zakres badań w obszarze ekonomiki i ochrony środowiska, ekonomiki energetyki oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki surowcami i energią.

W obszarze ekonomiki i ochrony środowiska zajmujemy się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi zarządzania środowiskiem, rynków surowców i odpadów, technologii chemicznej, inżynierii środowiska. Istotne miejsce zajmują oceny programów gospodarki odpadami komunalnymi czy badania dotyczące recyklingu oraz gospodarki niskoemisyjnej. W naszych pracach obecne są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej oceny wpływu działalności człowieka na środowisko, jak również utylizacji odpadów.

W naszym zespole prowadzone są również badania dotyczące gospodarki surowcowej i energetycznej oraz w zakresie analizy wpływu narzędzi polityki ekologicznej na pozyskanie i gospodarkę pierwotnymi nośnikami energii. Posiadamy również kompetencje z dziedziny modelowania złożonych relacji techniczno-ekonomicznych w przemyśle w zakresie pozyskania, przetwarzania i konsumpcji energii. Specjalizujemy się w analizach wymagających przetwarzania dużej ilości danych. Na potrzeby badań naukowych i prac wdrożeniowych wykonujemy również modele optymalizacyjne, implementowane na odpowiednich platformach modelowania matematycznego.

W zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki surowcami i energią nasz zespół zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem w obszarze surowców mineralnych, surowców energetycznych i energii. Badania obejmują problemy wykorzystania zasobów surowców mineralnych, a zwłaszcza pierwotnych nośników energii, odnawialnych źródeł energii, jak również zagadnienia efektywnego wykorzystania energii w codziennej działalności człowieka.

Pracownie

Zakład Polityki Badań Strategicznych tworzą trzy pracownie: