HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Geologii Gospodarczej

Kierownik Pracowni

Nieć Marek

prof. dr hab. inż. Nieć Marek, profesor
Pokój: 125, 222
Telefon: (+48)12 617-16-45/655
E-mail: mark@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Geologii Gospodarczej stanowi kilkuosobowy zespół mający doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej geologii i mineralogii. Specjalizujemy się również w prognozowaniu, poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin. W naszym Zespole pracują eksperci będący członkami uznanych międzynarodowych instytucji zajmujących się wypracowywaniem zasad stosowania międzynarodowej klasyfikacji zasobów surowców mineralnych (UNECE Expert Group on Resource Classification), biorący również czynny udział również w pracach Komisji Zasobów Kopalin przy Ministerstwie Środowiska. Dysponujemy ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Tematyka naukowo-badawcza Pracowni koncentruje się wokół aspektów związanych z rozpoznawaniem, oceną i dokumentowaniem zasobów złóż. Są to najczęściej złoża kopalin stałych jak również złoża węglowodorów. W pracowni podejmowane są również aspekty dotyczące zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych w kontekście uwarunkowań prawnych. Dokonujemy również oceny możliwości rewitalizacji i pozyskania nowych złóż pierwiastków metalicznych o znaczeniu przemysłowym i gospodarczym. Z tej tematyki powstało bardzo dużo podręczników metodycznych – książek oraz publikacji.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Nasz zespół zrealizował ponad 150 projektów badawczo-rozwojowych dla podmiotów gospodarczych przemysłu wydobywczego i energetyki. Jest również autorem licznych opracowań wykonywanych na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej. Przy realizacji projektów zakresu prognozowania, poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złoża oraz wykonawstwa oraz opiniowania dokumentacji geologicznych, projektów prac geologicznych, czy też projektów zagospodarowania złóż współpracowaliśmy z największymi polskimi podmiotami górniczymi – spółkami i kopalniami (PGG, JSW, Grupa Tauron, KHW, kopalnia LW Bogdanka). Od 1994 r. braliśmy udział w tworzeniu międzynarodowej klasyfikacji zasobów (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) i jej adaptacja w warunkach polskich.

Nasza oferta

Pracownia ukierunkowana jest na współprace z przemysłem górniczym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W oparciu o bogate doświadczenie zespołu oferujemy współpracę w zakresie:

  • prognozowania, poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin,
  • szacowania i klasyfikacji zasobów złóż i ich oceny geologiczno-gospodarczej,
  • kartografii geologiczno-gospodarczej i geośrodowiskowej,
  • oceny aspektów prawnych racjonalnej gospodarki złożami i ich ochrony.
  • opracowania wytycznych stosowania międzynarodowej klasyfikacji zasobów surowców mineralnych
  • opiniowania dokumentacji geologicznych, projektów prac geologicznych i projektów zagospodarowania złóż.