HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych

Kierownik Pracowni

Kicki Jerzy

dr inż. Kicki Jerzy, specjalista
Pokój: 424
Telefon: (+48)12 632-13-24/620
Tel. kom.: (+48) 602-272-048
E-mail: jkicki@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Pozyskiwania Surowców Mineralnych tworzy zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy specjalizują się w szeroko rozumianych analizach technicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz doradztwie dla dużych przedsiębiorstw z sektora górnictwa  i energetyki. Funkcjonujemy w strukturach Instytutu od ponad 30 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 200 projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. Cieszy nas fakt, że wiele spośród zrealizowanych prac znalazło zastosowanie w przemyśle,              a niektóre wdrożenia sprawnie funkcjonują do dziś. Nasze przemyślenia i osiągnięcia są publikowane również w renomowanych czasopismach. W tym czasie zrealizowaliśmy również kilkanaście grantów naukowo-badawczych, a niektóre z nich zostały udokumentowane w postaci samodzielnych publikacji książkowych. Jednym z głównych projektów Pracowni jest również organizowana co roku konferencja naukowa pn.: Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

 

 

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Badania stosowane w gospodarce surowcami mineralnymi prowadzone w naszej Pracowni obejmują szeroki wachlarz metod z różnych dyscyplin naukowych. Cechuje je interdyscyplinarny charakter oraz utylitarność. W obszar naszych zainteresowań naukowych wchodzą zagadnienia dotyczące wyceny wartości zasobów złóż oraz analizy potencjału geologicznego i górniczego projektów inwestycyjnych, metody klasyfikacji zasobów zgodne ze standardami polskimi i międzynarodowymi, ocena uciążliwości warunków geologicznych i górniczych kopalń, problematyka oceny kosztów likwidacji kopalń, aspekty związane z oceną pracy urządzeń energomechanicznych i maszyn górniczych jak i efektywności technicznej i ekonomicznej poszczególnych ogniw procesu produkcyjnego zakładów górniczych, problematyka modelowania cyfrowego złóż i harmonogramowania produkcji.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Nasz zespół zrealizował ponad 200 projektów badawczo-rozwojowych, w tym około 50 prac o charakterze utylitarnym dla podmiotów gospodarczych przemysłu wydobywczego i energetyki. Oferowane usługi są odpowiedzią na bieżące problemy zgłaszane przez kontrahentów. Zespół pracowni dysponuje kompetencjami oraz uprawnieniami (dwóch uprawnionych taksatorów złóż kopalin oraz jeden uprawniony eurogeolog) do wykonania dokumentacji w zakresie oceny aktywów geologicznych i górniczych zgodnie ze światowymi standardami (kodeks JORC), raportów typu due dilligence techniczne i środowiskowe, czy studiów wykonalności. W minionych latach wykonano prace tego typu, m.in. dla potrzeb IPO LW Bogdanka S.A. i JSW S.A., prywatyzacji ZE PAK, restrukturyzacji Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej) i przejęcia aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego. Narzędzia informatyczne będące w dyspozycji pracowni pozwalają na opracowanie cyfrowych modeli złóż oraz zautomatyzowanego harmonogramowania produkcji. Przy współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych (ABB i DESWIK) zespół Pracowni dokonał w 2016 roku tego typu wdrożenia w LW Bogdanka S.A. Pracownia świadczy również usługi szkoleniowe z tego zakresu dla przedsiębiorstw górniczych. Współpracujemy ponadto z KGHM Polska Miedź, ZGH Bolesław, jaki największymi firmami konsultingowymi (KPMG, PWC) świadcząc profesjonalne usługi doradcze.

Nasza oferta

Pracownia ukierunkowana jest na współprace z przemysłem górniczym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W oparciu o bogate doświadczenie zespołu oferujemy współpracę w zakresie:

  • doradztwa technicznego w zakresie przygotowywania Raportu Eksperta ds. Złóż, raportów typu due dilligence techniczne i środowiskowe kopalń, czy też studiów wykonalności,
  • przygotowania dokumentacji geologicznej, planów zagospodarowania złoża, raportów środowiskowych, czy też innej dokumentacji koncesyjnej,
  • wdrażania narzędzi informatycznych w zakresie modelowania cyfrowego złóż i harmonogramowania produkcji,
  • oceny uciążliwości warunków geologicznych i górniczych w kopalniach podziemnych,
  • oceny pracy maszyn i urządzeń energomechanicznych na bazie danych pochodzących z aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki kopalń,
  • oceny zasobów węgla kamiennego wg polskich standardów klasyfikacji zasobów oraz międzynarodowych standardów kodeksu JORC,
  • wyceny wartości zasobów złóż kopalin użytecznych oraz oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w górnictwie,
  • szacowania kosztów likwidacji kopalń dla potrzeb oceny wystarczalności funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz ustalenia wysokości rezerwy bilansowej wg polskich standardów rachunkowości oraz MSR,
  • oceny efektywności nowych rozwiązań technologicznych eksploatacji złóż.