HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Projekty

Raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz rud cynku i ołowiu w Polsce

Raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz rud cynku i ołowiu w Polsce

Okres realizacji: -

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego

Składamy na Państwa ręce raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz cynku i ołowiu, które są wynikiem badań statutowych prowadzonych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zamiarem autorów tych raportów jest systematyczna aktualizacja prezentowanych tam treści w kolejnych latach.

Raporty zawierają dane obrazujące stan prawny, kwestie pozyskiwania koncesji na prowadzenie działalności wydobywczej, bazę zasobową kopalń według polskiej klasyfikacji i powszechnie akceptowanego na świecie kodeksu JORC, stan techniki i technologii eksploatacji złóż oraz uwarunkowania geologiczno-górnicze jej prowadzenia, stan bezpieczeństwa pracy a także nakłady, koszty oraz wyniki ekonomiczne wyżej wymienionych branż górnictwa i ich rolę w gospodarce Polski.

 Raport 2017_Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

 Raport 2018_Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

 Raport 2018_Górnictwo rud miedzi i srebra w Polsce

 Raport 2018_Górnictwo rud cynku i ołowiu w Polsce