HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Barbara Marchewczyk

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 418

Stanowisko: samodzielny referent

Telefon: (+48 12) 632-13-24/621
E-mail: marchewczyk@min-pan.krakow.pl

Marchewczyk Barbara