HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Leszek Malinowski

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 217

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-12
E-mail: malinowski@min-pan.krakow.pl

Malinowski Leszek