HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk powstał w 1980 roku. Pracuje w ramach IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, integrując uczonych zajmujących się kompleksową gospodarką surowcami mineralnymi, podejmujących w tym celu interdyscyplinarną działalność obejmującą nauki geologiczne, górnictwo, przeróbkę kopalin i ekonomikę.

W skład Komitetu naukowego wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Grupując wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego, oddziałując na zrównoważony rozwój gospodarki surowcami mineralnymi.

Skład

Skład Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w kadencji 2016-2020:

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Jan BUTRA – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – członek zwyczajny PAN – Główny Instytut Górnictwa, Katowice,
 • Prof. dr hab. inż. Wacław DZIURZYŃSKI – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Lidia GAWLIK, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Zbigniew GRUDZIŃSKI, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. Mariusz Orion JĘDRYSEK – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • Mgr inż. Aleksander KABZIŃSKI – Polski Związek Producentów Kruszyw, Kielce,
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew KASZTELEWICZ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr hab. inż. Waldemar KORZENIOWSKI, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. Ryszard KOTLIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław KOZIOŁ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, prof. PWr. – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Wrocław,
 • Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr inż. Ewa LEWICKA – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. Aleksander LIPIŃSKI – Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Dr hab. Stanisław MIKULSKI – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek MUCHA – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Roman NEY – członek zwyczajny PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Mgr Maciej NOWAKOWSKI – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warszawa,
 • Mgr inż. Bogusław OCHAB – Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA, Bukowno,
 • Mgr inż. Henryk PASZCZA – Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział Katowice, Katowice,
 • Prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Dr Miranda PTAK – Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, Wrocław,
 • Dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki, Kraków,
 • Dr hab. inż. Eugeniusz Jacek SOBCZYK, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław SPECZIK – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław STRYCZEK – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Mec. Jan STEFANOWICZ – Kancelaria JURIS, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Dr hab. inż. Barbara TORA, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Wacław TRUTWIN – członek zwyczajny PAN – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Herbert WIRTH, prof. PWr – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Mgr inż. Piotr WOJTACHA – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice.

Prezydium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
tel. 0-12/632-38-35,
fax 0-12/632-35-24,
e-mail: mokrzy@min-pan.krakow.pl

Honorowy przewodniczący:

Prof. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN Roman NEY – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.

Zastępcy przewodniczącego:

Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa.

Członkowie:

Dr hab. Inż. Krzysztof GALOS – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KASZTELEWICZ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, prof. PWr. – KGHM CUPRUM  – CBR, Wrocław,
Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice,
Dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK – Państwowy Instytut Geologiczny PIB – Oddział Karpacki, Kraków.

Sekretarz:

Dr hab. inż. Lidia GAWLIK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
tel. 0-12/636-26-48,
fax 0-12/632-35-24,
e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl

Zakres działania

Ramowy plan pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN:

 • Analizy i oceny naukowych podstaw gospodarki surowcami mineralnymi:
  • gospodarka surowcami mineralnymi w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
  • uwarunkowania prawne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce, w szczególności w warunkach globalizacji rynków surowców mineralnych, paliw i energii,
  • bezpieczeństwo surowcowe Polski w warunkach otwartego rynku i zagrożenia deficytem surowców,
  • polityka surowcowa i energetyczna Polski w ramach Unii Europejskiej,
  • ekologiczny cykl życia surowców mineralnych,
  • uwarunkowania technologiczne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • wspieranie popularyzacji wiedzy o gospodarce surowcami mineralnymi,
 • Opracowywanie ekspertyz,
 • Współpraca z innymi komitetami PAN i Komisjami przy Ministrze Środowiska,
 • Działalność wydawnicza:
  • kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi,
  • publikacje tematyczne,
 • Współorganizowanie konferencji:
  • Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej,
  • Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi.