HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk powstał w 1980 roku. Pracuje w ramach IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, integrując uczonych zajmujących się kompleksową gospodarką surowcami mineralnymi, podejmujących w tym celu interdyscyplinarną działalność obejmującą nauki geologiczne, górnictwo, przeróbkę kopalin i ekonomikę.

W skład Komitetu naukowego wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Grupując wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego, oddziałując na zrównoważony rozwój gospodarki surowcami mineralnymi.

Skład

Skład Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w kadencji 2016-2020:

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Jan BUTRA – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – członek zwyczajny PAN – Główny Instytut Górnictwa, Katowice,
 • Prof. dr hab. inż. Wacław DZIURZYŃSKI – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Lidia GAWLIK, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Zbigniew GRUDZIŃSKI, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. Mariusz Orion JĘDRYSEK – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • Mgr inż. Aleksander KABZIŃSKI – Polski Związek Producentów Kruszyw, Kielce,
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew KASZTELEWICZ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr hab. inż. Waldemar KORZENIOWSKI, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. Ryszard KOTLIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław KOZIOŁ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, prof. PWr. – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Wrocław,
 • Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Dr inż. Ewa LEWICKA – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. Aleksander LIPIŃSKI – Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Dr hab. Stanisław MIKULSKI – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek MUCHA – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Roman NEY – członek zwyczajny PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Mgr Maciej NOWAKOWSKI – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warszawa,
 • Mgr inż. Bogusław OCHAB – Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA, Bukowno,
 • Mgr inż. Henryk PASZCZA – Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział Katowice, Katowice,
 • Prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Dr Miranda PTAK – Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, Wrocław,
 • Dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki, Kraków,
 • Dr hab. inż. Eugeniusz Jacek SOBCZYK, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław SPECZIK – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław STRYCZEK – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Mec. Jan STEFANOWICZ – Kancelaria JURIS, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
 • Dr hab. inż. Barbara TORA, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Wacław TRUTWIN – członek zwyczajny PAN – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków,
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
 • Dr hab. inż. Herbert WIRTH, prof. PWr – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 • Mgr inż. Piotr WOJTACHA – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice.

Prezydium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
tel. 0-12/632-38-35,
fax 0-12/632-35-24,
e-mail: mokrzy@min-pan.krakow.pl

Honorowy przewodniczący:

Prof. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN Roman NEY – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.

Zastępcy przewodniczącego:

Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa.

Członkowie:

Dr hab. Inż. Krzysztof GALOS – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KASZTELEWICZ – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, prof. PWr. – KGHM CUPRUM  – CBR, Wrocław,
Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice,
Dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK – Państwowy Instytut Geologiczny PIB – Oddział Karpacki, Kraków.

Sekretarz:

Dr hab. inż. Lidia GAWLIK – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
tel. 0-12/636-26-48,
fax 0-12/632-35-24,
e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl

Zakres działania

Ramowy plan pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN:

 • Analizy i oceny naukowych podstaw gospodarki surowcami mineralnymi:
  • gospodarka surowcami mineralnymi w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
  • uwarunkowania prawne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce, w szczególności w warunkach globalizacji rynków surowców mineralnych, paliw i energii,
  • bezpieczeństwo surowcowe Polski w warunkach otwartego rynku i zagrożenia deficytem surowców,
  • polityka surowcowa i energetyczna Polski w ramach Unii Europejskiej,
  • ekologiczny cykl życia surowców mineralnych,
  • uwarunkowania technologiczne gospodarki surowcami mineralnymi,
  • wspieranie popularyzacji wiedzy o gospodarce surowcami mineralnymi,
 • Opracowywanie ekspertyz,
 • Współpraca z innymi komitetami PAN i Komisjami przy Ministrze Środowiska,
 • Działalność wydawnicza:
  • kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi,
  • publikacje tematyczne,
 • Współorganizowanie konferencji:
  • Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej,
  • Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi.

Sprawozdania, protokoły

2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 Plenarne posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi – 08.01.2019 – protokół

 Posiedzenie plenarne Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi - 8.01.2019 - prezentacja K. Galos

 Posiedzenie plenarne Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi - 8.01.2019 - prezentacja J. Kulczycka