HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej Pracownia Surowców Biogenicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki
Okres realizacji: -

Zielona energia zmiany społecznej – ZEZS

Zielona energia zmiany społecznej – ZEZS

Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez neutralizację (offset) emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 np. w formie inwestycji w ...

WIĘCEJ

System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania.

System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania.

Celem projektu było opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej, pasywnej tomografii sejsmicznej do rozpoznania struktury przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego. ...

WIĘCEJ

Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych, jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych

Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych, jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych

Celem projektu było przeprowadzenie zadań badawczych, zmierzających do opracowania innowacyjnej na skalę światową technologii do bezodpadowej utylizacji spopielonych osadów ściekowych. ...

WIĘCEJ

Grant Society for Sedimentary Geology (SEPM) z funduszu im. Gerald M. Friedman

Grant Society for Sedimentary Geology (SEPM) z funduszu im. Gerald M. Friedman

Cel projektu: wykonanie prześwietlenia przygotowanych próbek skalnych za pomocą aparatury rentgenowskiej oraz sporządzenie interpretacji otrzymanych wyników. Radiografia, jako metoda ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

Cel projektu było dostarczenie Ministerstwu Środowiska informacji niezbędnych dla podejmowania w przyszłości decyzji o przyznawaniu koncesji na rozpoznawanie potencjalnych składowisk ditlenku ...

WIĘCEJ

Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi – CO2ZeoCap

Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi – CO2ZeoCap

Celem projektu było określenie możliwości wykorzystania syntetycznych zeolitów produkowanych z materiałów odpadowych jakimi są popioły lotne w technologiach wychwytywania CO2. Przeprowadzone ...

WIĘCEJ

Sigma for Water – INTERREG IVC

Sigma for Water – INTERREG IVC

Europejski projekt Sigma for Water to skrót od angielskiego Sustainable InteGral Management Approaches czyli integralnego podejścia do zrównoważonego rozwoju w obszarach wodnych. Istotą projektu ...

WIĘCEJ

GEOCOM: Społeczności geotermalne – demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej

GEOCOM: Społeczności geotermalne – demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej

Celem projektu była prezentacja najlepszych dostępnych technologii w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w integracji z innymi źródłami odnawialnymi oraz zastosowaniem innowacyjnych ...

WIĘCEJ

CO2StoP

CO2StoP

Celem projektu pt.: „Oszacowanie potencjału składowania CO2 w Europie”  (akronim CO2StoP) było opracowanie bazy danych o lokalizacjach i pojemności podziemnych formacji geologicznych w ...

WIĘCEJ

Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce – Pomoc techniczna VI

Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce – Pomoc techniczna VI

Zasadniczym celem projektu było wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli Narodowej Strategii Spójności (NSS) poprzez ocenę rozwoju i modernizacji infrastruktury ...

WIĘCEJ

Projekt Difass

Projekt Difass

Celem projektu było zidentyfikowanie i opracowanie mechanizmów przezwyciężenia barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania dla tego sektora. Projekt DIFASS ...

WIĘCEJ

Projekt GeoDH

Projekt GeoDH

Celem Projektu było stymulowanie i promowanie wykorzystania zasobów energii geotermalnej w Europie w ciepłowniczych systemach centralnego ogrzewania, a tym samym zastępowanie paliw ...

WIĘCEJ