HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej Pracownia Surowców Biogenicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki
Okres realizacji: -

„Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka”, GEORISK

„Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka”, GEORISK

Celem projektu jest opracowanie ramowych propozycji funduszu ubezpieczenia ryzyka (i in. systemów finansowych) łagodzących wpływ czynników ryzyka (wiertniczych, zasobowych, eksploatacyjnych), ...

WIĘCEJ

MINTECO

MINTECO

Projekt “Integrated eco-technology for a selective recovery of base and precious metals in Cu and Pb mining by-products” (MINTECO), nr referencyjny ERA-MIN-2017_119 jest współfinansowany przez ...

WIĘCEJ

Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym

Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie  energetycznym

Pracowania Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN oraz przedsiębiorstwo myIT sp. z o.o. realizują projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, pod nazwą: ...

WIĘCEJ

Raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz rud cynku i ołowiu w Polsce

Raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz rud cynku i ołowiu w Polsce

Składamy na Państwa ręce raporty o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi i srebra oraz cynku i ołowiu, które są wynikiem badań statutowych prowadzonych w Instytucie Gospodarki ...

WIĘCEJ

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Kluczowym cel projektu było zbadanie stanu i zapotrzebowania na dodatkowe kształcenie dla osób dorosłych w zakresie ochrony środowiska, natury i klimatu wraz z oceną możliwości jego ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Celem badań sejsmicznych jest rozpoznanie struktury i właściwości górotworu w ZG Rudna w aspekcie występowania stref osłabienia mających związek ze zjawiskami gazodynamicznymi. Badania, ...

WIĘCEJ

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

W opracowaniu naukowym znajdują się autorskie analizy w zakresie oceny uwarunkowań formalnoprawnych, posiadanych koncesji, bazy zasobowej (obecnej i perspektywicznej), warunków ...

WIĘCEJ

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią  LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Praca obejmuje przygotowanie dynamicznego modelu ekonomiczno-finansowego dla LW Bogdanka SA w średniej i długiej perspektywie czasu, tj. do sczepiania zasobów. Proponowany model będzie obejmował ...

WIĘCEJ

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

W ramach umowy zainstalowano system monitoringu drgań powierzchni w kontekście oceny oddziaływania na powierzchnię wstrząsów indukowanych działalnością górniczą. Opracowano metodykę ...

WIĘCEJ

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Praca obejmowała weryfikacje aktualnych założeń operacyjnych przyjętych w modelu finansowym JSW SA na lata 2015–2020. Wskazano działania optymalizacyjne mające wpływ na założenia modelu ...

WIĘCEJ

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych  i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Raport due diligence zawiera opis, najistotniejszych dla kupującego, kwestii dotyczących aktywów geologicznych i górniczych, infrastruktury technicznej, aspektów środowiskowych oraz ...

WIĘCEJ

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Praca stanowi unikatowe w skali polskiego górnictwa węgla kamiennego wdrożenie systemu informatycznego zawierającego moduł do tworzenia i zarządzania cyfrowym modelem złoża oraz modułem ...

WIĘCEJ