HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

 

 

Projekt „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum naukowym, którego Liderem jest IGSMiE PAN, a Partnerami są: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.

Okres realizacji projektu: 8.04.2020 r. – 8.04.2023 r.

Źródło finansowania z UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy: 8 kwietnia 2020 r.

Cele główne Projektu:

Cele szczegółowe Projektu:

Zakres projektu:

Projekt zakłada:

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym dotyczącym projektu :

 Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią 

Dziennik budowy