HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Program stypendialny im. Mieczysława Bekkera

Program stypendialny im. Mieczysława Bekkera

Okres realizacji: 2019-07-15 - 2019-10-19

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Surowców Biogenicznych

Tytuł projektu: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym: transfer wiedzy i identyfikacja potencjału odzysku fosforu w Polsce (CEPhosPOL)

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych ukierunkowanych na identyfikację potencjału odzysku fosforu (P) w Polsce oraz opracowanie zrównoważonego modelu zarządzania fosforem w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Projekt realizowany jest w ramach programu im. Mieczysława Bekkera dla młodych naukowców (nr umowy PPN/BEK/2018/1/00155/U/00001), finansowanego przez Narodowa Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Dr Marzena Smol z Pracowni Surowców Biogenicznych jest stypendystką I edycji programu im. Mieczysława Bekkera i odbędzie staż w Niemieckim Federalnym Instytucie Badań i Testowania Materiałów (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung – BAM) w Berlinie, pod opieką doświadczonego naukowca dr. inż. Christiana Adama.

Celem programu im. Mieczysława Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.