HR Excellence in research

Projekty

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Okres realizacji: 2015-07-02 - 2020-12-15

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska

Celem badań sejsmicznych jest rozpoznanie struktury i właściwości górotworu w ZG Rudna w aspekcie występowania stref osłabienia mających związek ze zjawiskami gazodynamicznymi. Badania, ukierunkowane na rozpoznanie warstwy dolomitu w stropie wyrobisk górniczych, są prowadzone w polu o kilkusetmetrowych długościach z wykorzystaniem 96 czujników (geofonów) rejestrujących fale sejsmiczne, specjalnie rozmieszczonych i zainstalowanych oraz 36 otworów strzałowych (źródło fali), w których odpalono 200-gramowy ładunek MW.
Dla potrzeb pracy obliczono i opracowano mapy izolinii zmian parametrów sejsmicznych. Wyniki badań posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących monitorowania struktury górotworu w polach przygotowywanych do eksploatacji złoża rudy miedzi na dużych głębokościach.

Badania są wykonywane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.