HR Excellence in research

Konferencje

Kongres Surowcowy

Kongres Surowcowy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KONGRESIE SUROWCOWYM, w ramach którego odbędzie się:

XXVIII Konferencja Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi

oraz

– V Konferencja Złoża Kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych.

Kongres Surowcowy, organizowany wspólnie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, odbędzie się w dniach 20-23 LISTOPADA 2018 r. w Hotelu PERŁA POŁUDNIA w RYTRZE k/NOWEGO SĄCZA.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie tematyką Kongresu Surowcowego i aktywny udział w obradach. Prosimy o zapoznanie się z załączonym III Komunikatem Kongresu Surowcowego, zawierającym szczegółowy program.

Poniżej zamieszczamy komunikaty oraz formularz zgłoszeniowy.

 Trzeci komunikat – Kongres Surowcowy – PROGRAM WYDARZENIA

 Drugi komunikat – Kongres Surowcowy – WSTĘPNY PROGRAM

 Pierwszy komunikat – Kongres Surowcowy

 Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem
Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Kongresu Surowcowego

https://min-pan.krakow.pl/konferencje/kongres_surowcowy/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu marketingu konferencyjnego „Kongresu Surowcowego”. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl, niemniej wycofanie zgody równoznaczne jest z brakiem możliwości otrzymywania informacji na temat organizowanych przez nas konferencji. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pracownia:Pracownia Polityki Surowcowej