HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Eugeniusz Jacek Sobczyk

Zakład: Zakład Gospodarki Zasobami Mineralnymi
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 419

Tytuł naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor instytutu
Funkcja: Kierownik

Telefon: (+48)12 617-16-54
E-mail: jsobczyk@min-pan.krakow.pl

Sobczyk Jacek Eugeniusz