HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Eugeniusz Jacek Sobczyk

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 419

Tytuł naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Funkcja: Kierownik

Telefon: (+48)12 617-16-54
E-mail: jsobczyk@min-pan.krakow.pl

Sobczyk Jacek Eugeniusz