HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Marek Satoła

Dział: Administracja
Numer pokoju: 402

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: specjalista

Telefon: (+48 12) 617-16-06
E-mail: satola@min-pan.krakow.pl

Satoła Marek