HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Piotr Olczak

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 123

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48)12 617 66 20
E-mail: olczak@min-pan.krakow.pl

Olczak Piotr