HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Marcin Malec

Zakład: Zakład Polityki i Badań Strategicznych
Pracownia: Pracownia Ekonomiki Energetyki
Numer pokoju: 212

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48 12) 617-16-08
E-mail: malec@min-pan.krakow.pl

Malec Marcin