HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Jarosław Kulpa

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 220

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-20
E-mail: jkulpa@min-pan.krakow.pl

Kulpa Jarosław