HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Przemysław Kaszyński

Zakład: Zakład Polityki i Badań Strategicznych
Pracownia: Pracownia Ekonomiki Energetyki
Numer pokoju: 212

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48)12 617-16-08
E-mail: kaszynski@min-pan.krakow.pl

Kaszyński Przemysław