HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Artur Dyczko

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 424

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: specjalista

Telefon: (+48)12 617-16-12
E-mail: arturdyczko@min-pan.krakow.pl

Dyczko Artur