HR Excellence in research Unia Europejska

Zapraszamy do udziału w 5th International Conference on Applied Geophysics

W dniach od 27 do 28 czerwca 2019 roku w Ostrawie w Republice Czeskiej odbędzie się 5th International Conference on Applied Geophysics organizowana przez  VŠB – Technical University of Ostrava przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa, AGH Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  Energią PAN. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej konferencji nie tylko geofizyków. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu:  geofizyki stosowanej,  badania właściwości gruntów, skał i masywu skalnego różnymi metodami, modelowania numerycznego w geoinżynierii oraz innych geotechnicznych i górniczych zagadnień. Zgłoszenia prezentacji ustnych i posterów przyjmujemy do 26 kwietnia 2019 roku. Obie formy prezentacji można opublikować na stronie E3S Web of Conferences w formie short papers o objętości 8-10 stron formatu A-4 w formule Open Access. Publikacje będą indeksowane w ważniejszych bazach takich jak Web of Sciences (po dodatkowej kwalifikacji), Scopus, Google Scholar i inne. Każdy artykuł będzie identyfikowalny numerem DOI. Materiały z poprzedniej konferencji można znaleźć na stronie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/41/contents/contents.html
Możliwie pełne informacje organizacyjne o konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://applied-geophysics.eu/