HR Excellence in research

XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 25-27 lutego 2019 r.

W szkole uczestniczyło ponad 550 osób, wygłoszono ponad 180 referatów i wystąpień w piętnastu sesjach tematycznych. Ponadto odbyły się dwa panele dyskusyjne, pierwszy dotyczący stosowania samodzielnej obudowy kotwowej oraz drugi już w Teatrze im. J. Słowackiego nt. Strategii przedsiębiorstw górniczych, w którym to wypowiedzieli się prezesi największych polskich spółek wydobywczych. Podczas Szkoły miały także miejsca cztery sesje w formie warsztatów m.in. z analizy danych oraz modelowania złóż.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej rozpoczęła się od sesji plenarnej „Górnictwo wobec wyzwań COP24”, podczas której prelegenci nawiązywali do grudniowej konferencji klimatycznej. Tegoroczne sesje tematyczne zdominowały takie zagadnienia jak poprawa efektywności procesów produkcyjnych, planowanie produkcji w nowoczesnych narzędziach informatycznych, nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji oraz tematy związane z likwidacją kopalń. Nie zabrakło tematyki rosnącej skali zagrożeń naturalnych a także społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR od ang. corporate social responsibility).

Kulminacyjnym wydarzeniem jak co roku była uroczysta Gala, która odbyła się w Teatrze im. J. Słowackiego na której wygłoszono raporty nt. polskiego górnictwa oraz wręczono nagrody w konkursach im. prof. Bolesława Krupińskiego, Bezpieczna Kopalnia oraz studenckiego Turnieju Wiedzy Górniczej. Podczas Gali miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA „Górniczy sojusz po nowoczesność” oraz porozumienia pomiędzy ABB a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN o utworzeniu Centrum Kompetencyjnego.

Środa to obrady International Mining Forum – Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source. Podczas trwania sesji Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polska Grupa Górnicza podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna Szkoła Eksploatacji Podziemnej przyciągnie również tak liczną grupę uczestników i będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie podziemnej eksploatacji złóż kopalin.