HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Wydawnictwo

Redakcja Techniki Poszukiwań Geologicznych

Telefon/Faks: (+48) 12 632-67-17
E-mail: tpg@min-pan.krakow.pl