HR Excellence in research

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2018– oczekiwane forum dyskusji o geotermii w Polsce

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także dyskusji na temat perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Szczególna uwaga będzie skupiona na inicjatywach rządowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce oraz jej włączenie w kluczowe dokumenty krajowe.

 

Organizatorami Kongresu są Polskie Stowarzyszenie Geotermalne, a także IGSMiE PAN, AGH WGGiOŚ KSE i PEC Geotermia Podhalańska S.A. Patronaty honorowe nad Kongresem objęli Minister Środowiska i Minister Energii. W gronie patronów jest też m.in. Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (IGA). W ramach Kongresu odbędą się m.in. sesje plenarne, panelowe i techniczne, wizyty w wybranych obiektach geotermalnych.

 

Do udziału w VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 23-25 października 2018 r. w Zakopanem zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, studentów, doktorantów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Spotkajmy się w Zakopanem!

 

Więcej na stronie: www.energia-geotermalna.org.pl/kongres