HR Excellence in research Unia Europejska

Utworzenie Klastra Energii

W dniu 27.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec podpisano porozumienie o utworzeniu Podhalańsko-Orawskiego Klastra Energii. Instytut jest partnerem oraz koordynatorem utworzonego klastra, w którego skład wchodzą gminy: Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Jabłonka, Kościelisko i Lipnica Wielka.

Podhalańsko-Orawski Klaster Energii będzie zajmował się wspieraniem realizacji projektów energetycznych na obszarze ww. gmin, w szczególności wykorzystaniem lokalnych zasobów biomasy oraz zasobów geotermalnych. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań koordynatora klastra będzie dr inż. Tomasz Mirowski.