HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

NOWY PROJEKT ERASMUS +

NOWY PROJEKT ERASMUS +

Okres realizacji: 2019-10-15 - 2022-04-14

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Tytuł projektu: Od masywnego otwartego kursu online do praktyki. Tworzenie kursów w zakresie ochrony środowiska oraz klimatu w 4 krajach konsorcjum przy użyciu metody Blended Learning

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego, masowego otwartego kursu online (MOOC) przeznaczonego dla osób dorosłych w zakresie „zielonych” tematów (środowiskowych, OZE i in.).

Projekt realizowany będzie w konsorcjum 5 partnerów z 4 europejskich krajów (Niemcy, Polska, Rumunia i Węgry), w tym: instytucja państwowa, uniwersytet, 2 organizacje non profit oraz instytut naukowo-badawczy.

Koncepcja projektu opierać się będzie na następujących działaniach:

Oczekiwane rezultaty projektu:

Rezultaty projekty mają wpłynąć na zwiększenie wiedzy specjalistycznej, wzajemne uczenie się oraz transfer wiedzy w środowisku międzynarodowym. Organizowane w ramach projektu wydarzenia i konferencje mają działać upowszechniająco  i przyciągać uwagę lokalnej/regionalnej/ krajowej opinii  publicznej.

Oczekuje się, że projekt przyniesie pozytywne korzyści długoterminowe w Europie i poza jej granicami poprzez współpracę międzynarodową, wzrost wiedzy transgranicznej i mobilności ludzi, zmniejszenie niedoboru europejskich ekspertów, wzrost zielonych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Tym samym wpiszę się w Strategię Mobilności 2020 dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, strategię EPALE, europejską strategię kształcenia i szkolenia 2020 oraz Strategię Europa 2020 w zakresie klimatu i energii.

Wyniki projektu dostępne są na stronie – http://mooc4all.eu/