HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

SafeMin4Europe

SafeMin4Europe

Okres realizacji: 2020-01-01 - 2021-06-30

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Polityki Surowcowej

Tytuł projektu: Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego Europy (ang. „Mineral deposits safeguarding as a basis of Europe’s mineral raw materials safety”) – SafeMin4Europe

Koszty: 884 070 zł

Projekt realizowany jest w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (nabór II). Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. IGSMiE PAN jest liderem projektu, a partnerami są: Luleå University of Technology (Szwecja), Montanuniversitaet Leoben (Austria) oraz University of Belgrade (Serbia).

W projekcie działaniem wiodącym będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych o zasięgu międzynarodowym, dotyczących problemów ochrony złóż kopalin i perspektywicznych obszarów ich występowania w krajach europejskich. Prowadzone analizy będą miały charakter interdyscyplinarny i bazować będą na wiedzy i doświadczeniu wiodących jednostek naukowych.

Cele projektu obejmują: