HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)

Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)

Okres realizacji: 2019-06-01 - 2023-05-31

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Surowców Biogenicznych

Tytuł projektu: Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)

Projekt LEX4BIO ma na celu zmniejszenie uzależnienia Europy od nieodnawialnych, importowanych złóż fosforu na bazie apatytu oraz energochłonnych, mineralnych nawozów azotowych. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację kilku celów strategicznych, w tym:

Program: Horyzont 2020 (Rural Renaissance)

Rodzaj działania: Research & Innovation Action (RIA)

Konsorcjum: 21 partnerów z 14 krajów Europy

Numer: CE-RUR-08-2018: Closing nutrient cycles

Budżet: 5 999 969 EUR

Strona internetowa: www.lex4bio.eu

Partnerzy:

 1. LUONNONVARAKESKUS (LUKE) – FI, HELSINKI – Lider projektu
 2. PROMAN MANAGEMENT (PROMAN) – AT, AUERSTHAL
 3. JULIUS KUHN-INSTITUT (JKI) – DE, QUEDLINBURG
 4. KOBENHAVNS UNIVERSITET (UCPH) – DK, KOBENHAVN
 5. UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU) – AT, WIEN
 6. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA) – NL, AMSTERDAM
 7. UNIVERSITAET HOHENHEIM (UHOH) – DE, STUTTGART
 8. FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHEN LANDBAU STIFTUNG (FiBL) – CH, FRICK
 9. UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US) – ES, SEVILLA
 10. PANNON EGYETEM (UP) – HU, VESZPREM
 11. UNIVERSITEIT GENT (UG) – BE, GENT
 12. STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI) – NO, OSLO
 13. HELSINGIN YLIOPISTO (UH) – FI, Finland,
 14. AGRO INNOVATION INTERNATIONAL (AII-RG) – FR, SAINT-MALO
 15. LITORIJ UAB (ECP) – LT, VILNIUS
 16. RUOKAVIRASTO – FI, SEINAJOKI
 17. SOIL CARES RESEARCH BV (SC) – NL, WAGENINGEN
 18. EVROPROJECT OOD (EP) – BG, SOFIA
 19. FIELDSENSE A/S (FS) – DK, AARHUS
 20. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN (PAS) – PL, KRAKOW
 21. AGRANA RESEARCH & INNOVATION CENTER GMBH – AT, WIEN

 

Projekt otrzymał finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o finansowaniu nr 818309 (LEX4BIO)