HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Projekty

„Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka”, GEORISK

„Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka”, GEORISK

Okres realizacji: 2018-10-01 - 2021-03-31

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest opracowanie ramowych propozycji funduszu ubezpieczenia ryzyka (i in. systemów finansowych) łagodzących wpływ czynników ryzyka (wiertniczych, zasobowych, eksploatacyjnych), które towarzyszą projektom geotermalnym ukierunkowanym na ciepłownictwo i energię elektryczną. Brak takich systemów w niektórych krajach, które posiadają słabo jeszcze rozwinięte rynki geotermalne (należy do nich m.in. Polska), ogranicza w wielu przypadkach rozwój tego sektora. W kilku innych krajach poziom rozwoju tych rynków jest już natomiast na tyle wysoki, że uzasadnione jest ograniczanie publicznego wsparcia oraz ubezpieczenia i przechodzenie do innych systemów. Projekt GEORISK będzie działał na rzecz ustanowienia takich funduszy ubezpieczenia ryzyka w całej Europie, w tym w Polsce. Zostaną także uwzględnione niektóre kraje poza naszym kontynentem (Kenia, Meksyk, Chile).

Koordynatorem projektu jest Europejska Rada Energii Geotermalnej (EGEC).

Do konsorcjum projektu należy 15 partnerów:

Planowana jest także współpraca z przedsiębiorcami i innymi podmiotami z branży geotermalnej.

Materiały i wyniki projektu dostępne są na stronie – https://www.egec.org/georisk-project/

Broszurka do pobrania na stronie: https://we.tl/t-qnWquNvFv4

Ubezpieczenie od ryzyka w projektach geotermalnych – https://www.youtube.com/watch?v=AS6eFn17I_Q&t=33s