HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

MINTECO

MINTECO

Okres realizacji: 2018-05-01 - 2021-04-30

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Badań Strategicznych

Projekt “Integrated eco-technology for a selective recovery of base and precious metals in Cu and Pb mining by-products” (MINTECO), nr referencyjny ERA-MIN-2017_119 jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-MIN 2.

Projekt MINTECO ma na celu opracowanie zintegrowanej innowacyjnej, wydajnej i przyjaznej dla środowiska globalnej technologii odzyskiwania metali bazowych (Cu, Pb, Zn) i metali szlachetnych (Au, Ag) z odpadów wydobywczych zawierających miedź i ołów.
Projekt umożliwi opracowanie całościowej metodyki zarządzania obszarami pogórniczymi w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów zawierających metale. Badania prowadzone na dobrze znanych reprezentatywnych próbkach, w skali laboratoryjnej (TRL < 4), pozwolą na optymalizację sposobów koncentracji metali poprzez innowacyjne hydrometalurgiczne metody przetwarzania odpadów dla odzyskiwania metali. Główne etapy (prekoncentracja / ługowanie / wysoki stopień odzysku metali) będą szczegółowo badane przez instytuty badawcze w celu zoptymalizowania istotnych sekwencji procesu. Następnie zostanie zaproponowany całościowy, spójny schemat działań, a opracowane technologie będą weryfikowane przez partnerów przemysłowych (MSP) dla TRL > 4. Przeprowadzona zostanie także ostateczna ocena ekonomiczna i środowiskowa opracowanej technologii.

Konsorcjum skupia ośmiu partnerów z czterech krajów (Francji, Rumunii, Polski i Turcji) wzajemnie uzupełniających się doświadczeniem. Należą do niego: Uniwersytet (Turcja), trzy instytuty badawcze (Rumunia, Polska), instytucja publiczna (Francja) oraz trzy małe i średnie przedsiębiorstwa (Francja, Rumunia, Polska).

Koszty projektu: 973.834 EUR
Kwota finansowana przez NCBiR – 431.860 PLN (100.000 EUR)