HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie  energetycznym

Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym

Okres realizacji: 2018-06-01 - 2018-11-30

Typ: Krajowy

Pracownia: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią

Pracowania Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN oraz przedsiębiorstwo myIT sp. z o.o. realizują projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, pod nazwą: „Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym”. Wsparcia udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji modelu narzędzia wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach energetycznych, realizowane w warunkach nadmiaru informacji. Będzie to ekspercki system zarządzania wykorzystujący sztuczną inteligencję, oparty na zintegrowanym oprogramowaniu wspomagającym podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych, w warunkach deficytu czasu. Oprogramowanie typu eksperckiego, z silnikiem reguł, zapewnia efektywne przetwarzania informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją.

Zadania projektu obejmują: analizę ryzyka w przedsiębiorstwie energetycznym, opracowanie metodyki oceny ryzyka, zaprojektowanie modelu zarządzania ryzykiem, koncepcję bazy oraz koncepcję aplikacji do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym.
Pracowania Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN wnosi wiedzę i wieloletnie doświadczenia w branży energetycznej a przedsiębiorstwo myIT swoje doświadczenia w zakresie budowy i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem.
Docelowymi odbiorcami rezultatów projektu będą średniej i małe przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną i/lub ciepło.

Całkowita wartość projektu to 73 828,29 zł, w czym dofinansowanie UE wynosi 51 019,55 zł. Projekt jest realizowany w okresie do 01.06.2018 do 30.11.2018 r.