HR Excellence in research

Projekty

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Okres realizacji: 2014-09-11 - 2014-10-31

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych

W opracowaniu naukowym znajdują się autorskie analizy w zakresie oceny uwarunkowań formalnoprawnych, posiadanych koncesji, bazy zasobowej (obecnej i perspektywicznej), warunków geologiczno-górniczych, systemów eksploatacji, maszyn i urządzeń oraz złoża, a także oceny ekonomicznej prowadzenia działalności górniczej kopalń Kompanii Węglowej.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był jedynym wykonawcą opracowania.