HR Excellence in research

Projekty

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią  LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Okres realizacji: 2012-09-20 - 2014-05-20

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych

Praca obejmuje przygotowanie dynamicznego modelu ekonomiczno-finansowego
dla LW Bogdanka SA w średniej i długiej perspektywie czasu, tj. do sczepiania zasobów. Proponowany model będzie obejmował działalność inwestycyjną i finansową Kopalni. Moduły o kluczowym znaczeniu dla określenia funkcjonalności projektowanego modelu to Moduł Produkcja Węgla, Moduł Nakłady Inwestycyjne oraz Moduł Koszty.

Głównym wykonawcą opracowania był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Podzleceniodawcy: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie i EnterTECH Kraków.