HR Excellence in research

Projekty

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

Okres realizacji: 2015-03-03 - 2016-01-01

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych

W ramach umowy zainstalowano system monitoringu drgań powierzchni w kontekście oceny oddziaływania na powierzchnię wstrząsów indukowanych działalnością górniczą. Opracowano metodykę pomiarową oraz interpretacyjną. Przedstawiona została również skala intensywności drgań przystosowana do warunków LW Bogdanka SA, pozwalająca automatycznie kwalifikować dany wstrząsy do odpowiedniej kategorii szkodliwości.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był jedynym wykonawcą projektu.