HR Excellence in research

Projekty

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Okres realizacji: 2011-08-01 - 2014-01-31

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Głównym celem projektu było opracowanie „Atlasu wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce” /Atlas of the possible use of geothermal waters for combined production of electricity and heat using binary systems in Poland. Bujakowski W. (red.), Tomaszewska B. (red.), Wydawnictwo „Jak”, Kraków 2014, ISBN 978-83-62922-33-8.

W publikacji przedstawiono 10 stref predestynowanych dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce. Wytypowano strefy i opracowano model lokalnych warunków geologicznych służący do konstrukcji modelu numerycznego symulującego termikę górotworu oraz warunki pracy potencjalnego systemu binarnego. Zebrano oraz przeanalizowano również dane o systemach elektroenergetycznych, które umożliwiałyby podłączenie systemu binarnego do sieci i wprowadzenie do niej wyprodukowanej energii elektrycznej. Dokonano oceny przewidywanych efektów: finansowych, energetycznych i ekologicznych realizacji wytypowanych przedsięwzięć, a następnie ostatecznie sklasyfikowano potencjalne obszary perspektywicznych, wskazując najbardziej interesujące lokalizacje.

Praca stanowi podsumowanie realizacji projektu zamawianego przez Ministra Środowiska i finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został wykonany we współpracy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią Polskiej Akademii Nauk z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie i Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Liderem projektu był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.