HR Excellence in research

Projekty

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych  i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Okres realizacji: 2015-04-15 - 2015-05-18

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Pracownia Polityki Surowcowej

Raport due diligence zawiera opis, najistotniejszych dla kupującego, kwestii dotyczących aktywów geologicznych i górniczych, infrastruktury technicznej, aspektów środowiskowych oraz formalnoprawnych kopalń Kompanii Węglowej SA. W raporcie przedstawiono stan zasobów węgla poszczególnych kopalń zgodnie z kryteriami kodeksu JORC oraz polskim systemem wykazywania zasobów. Poddano ocenie plany produkcyjne kopalń oraz parametry jakościowe węgla w okresie do 2020 roku i określono zdolność ich realizacji. Oceniono również zgodność działalności kopalń z posiadanymi przez nie koncesjami i zezwoleniami środowiskowymi. Raport zawiera streszczenie menedżerskie zawierające podsumowanie analiz w poszczególnych zakresach działalności w ujęciu dla całej Kompanii Węglowej SA.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był jedynym wykonawcą projektu.