HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Projekty

CO2StoP

CO2StoP

Okres realizacji: 2012-01-01 - 2013-12-31

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Geotechnologii

Celem projektu pt.: „Oszacowanie potencjału składowania CO2 w Europie”  (akronim CO2StoP) było opracowanie bazy danych o lokalizacjach i pojemności podziemnych formacji geologicznych w Europie, które mogłyby zostać wykorzystane do przechowywania CO 2. W rezultacie prac opracowano również narzędzie do obliczania części teoretycznej pojemności, do której można uzyskać dostęp przy użyciu wszystkich obecnie dostępnych technologii (niezależnie od kosztów).  Otrzymano szacunki bardzo podobne do tych osiągniętych przez amerykańską służbę geologiczną. Projekt wpisywał się w potrzebę opracowania europejskich standardów oceny w tym zakresie. IGSMiE PAN opracował dane dotyczące 20 struktur geologicznych w poziomach solankowych.

www: https://ec.europa.eu/energy/en/studies/assessment-co2-storage-potential-europe-co2stop