HR Excellence in research

4th International Conference on Applied Geophysics – abstrakty do 3 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4th International Conference on Applied Geophysics. Konferencja odbędzie się  w dniach od 28 do 29 czerwca 2018 r. w Krakowie w budynku A-0 AGH. Możliwe pełne informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej:http://applied-geophysics.eu/.

Tematyka konferencji dotyczy badań z zakresu:  geofizyki inżynierskiej i górniczej, geofizyki środowiska, niekonwencjonalnej geofizyki stosowanej, badania właściwości gruntów, skał i masywu skalnego oraz modelowania numerycznego w geoinżynierii. Preferowany język konferencyjny: angielski lecz dopuszcza się wygłoszenie prezentacji  w języku polskim.

Zgłoszenia abstraktów dla prezentacji ustnych i posterów przyjmujemy do 3 kwietnia 2018 roku. Obie formy prezentacji można opublikować na stronie E3S Web of Conferences w formie short papers o objętości 8-10 stron formatu A-4 (15 pkt. MNiSzW) w formule Open Access. Publikacje będą indeksowane w ważniejszych bazach takich jak Web of Sciences, Scopus, Google Scholar i inne. Każdy artykuł będzie identyfikowalny numerem DOI. Materiały z poprzedniej konferencji można znaleźć na stronie https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/12/contents/contents.html

Koszt udziału w konferencji opłacony do 10 kwietnia 2018 wynosi 528.9 zł brutto a po tym terminie wzrasta do 615 zł brutto. Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Przyjęte do publikacji artykuły płatne są dodatkowo 300 zł brutto.

Zapraszamy do udziału Sponsorów. W ramach Konferencji można zorganizować ustne prezentacje firmy oraz wystawy sprzętu geofizycznego.